Return to Article Details Volodymyr Holovchenko and Mykola Doroshko, Hibrydna viina Rosii proty Ukrainy: istoryko-politychne doslidzhennia. Kyiv: Nika-Tsentr, 2016. 184 pages. ISBN 978-966-521-689-6 Download Download PDF